Subscribe for a free infosession and find out how to become a Great Place to Work®!
MENU

Weet je wat er echt speelt in jouw organisatie?

Heb je in de wandelgangen geruchten opgevangen, maar krijg je er geen vat op? Wil je niet langer op je buikgevoel afgaan maar aan de slag gaan met betrouwbare gegevens?

Ons medewerkersonderzoek meet vertrouwen, trots en kameraadschap in je organisatie. Zo kun je jouw unieke medewerkerservaring meten en verbeteren terwijl je jouw reputatie als werkgever een boost geeft. De diensten van Great Place To Work® leveren de gegevens en inzichten op die je nodig hebt om betere strategische bedrijfsbeslissingen te nemen.

Definitie van een geweldige werkplek

Wanneer mensen aan een geweldige werkplek denken, hebben ze vaak een organisatie voor ogen met royale extra’s, chique feesten en fantastische voordelen. Die vind je waarschijnlijk bij veel van de bekende Best Workplaces, maar de definitie van een geweldige werkplek gaat een stuk verder.

Eigenlijk draait het bij een geweldige werkplek om de mate waarin medewerkers hun leidinggevenden vertrouwen, trots zijn op hun job en plezier beleven aan de samenwerking met hun collega's.

Vertrouwen, trots en kameraadschap zijn een stuk moeilijker in stand te houden dan een hoop geweldige extra’s, maar het is haalbaar voor elke organisatie die bereid is zich ervoor in te zetten.

Dankzij veertig jaar onderzoek en ervaring zijn wij in staat om te bepalen wat het inhoudt om een geweldige werkplek te zijn, om te begrijpen hoe we vertrouwen op de werkplek kunnen meten en om de tools te ontwikkelen die jouw organisatie nodig heeft om een Great Place To Work te worden.

Het Great Place To Work-model

Een geweldige werkplek is een werkplek waar medewerkers de mensen voor wie ze werken vertrouwen, trots zijn op het werk dat ze doen, en de mensen met wie ze werken graag hebben. Die ervaring moeten we bovendien kunnen doortrekken voor alle medewerkers, ongeacht hun functie, achtergrond of de locatie waar ze werken.

01

VERTROUWEN IN JE LEIDINGGEVENDEN.

Vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden vormt de basis van een geweldige medewerkerservaring. Leidinggevenden winnen veel vertrouwen door consequent blijk te geven van geloofwaardigheid, respect en rechtvaardigheid naar hun medewerkers toe.

Geloofwaardigheid bouw je op door beloften na te komen en competent, authentiek en eerlijk te zijn.

Respect breng je op en verdien je door oprecht zorg te dragen voor medewerkers.

Rechtvaardigheid komt tot uiting door ervoor te zorgen dat alle medewerkers kansen voor groei en erkenning krijgen.

02

TROTS OP JE WERK.

Medewerkers op geweldige werkplekken zijn trots op hun werk en hun bedrijf. Als medewerkers voelen dat ze een verschil maken en dat hun werk meer dan gewoon een job is, zorgt dat voor meer voldoening en maakt dat het werk zinvoller. Dat leidt tot een positievere ingesteldheid en een grotere motivatie.

 

03

KAMERAARDSCHAP IN JE TEAM.

Medewerkers op geweldige werkplekken beschrijven hun collega's vaak als vrienden of ‘bijna familie’. Die sterke banden tussen collega’s zorgen voor een samenhorigheidsgevoel onderling en als organisatie.

 

04

VOOR IEDEREEN.

Een geweldige medewerkerservaring is over de hele lijn uitstekend, en geldt voor alle mensen in de organisatie, ongeacht hun functie, achtergrond of de tijd die ze hebben doorgebracht bij de organisatie. ‘For All’ in de naam betekent dus ook echt voor iedereen.

Kom meer te weten over het medewerkersonderzoek

Download onze whitepaper voor meer informatie en voorbeeldstellingen.

Download onze whitepaper

Krijg inzichten en erkenning

Het Great Place To Work-certificeringslabel wordt toegekend op basis van medewerkerservaringen die beoordeeld worden met behulp van het Great Place To Work-model. Dat model is ontwikkeld gedurende veertig jaar aan kwalitatief en kwantitatief onderzoek met antwoorden van miljoenen medewerkers van overal ter wereld. Die gegevens gebruiken we nu om benchmarks te bepalen voor de werkomstandigheden wereldwijd. Zo geven we organisaties onschatbare inzichten over hoe mensen interageren met en op de werkplek. De resultaten met betrekking tot de ervaringen van jouw medewerkers zijn cruciaal om de Great Place To Work-certificering binnen te halen en uiteindelijk een plekje te veroveren op onze lijsten met Best Workplaces. Het is onze manier om uitmuntende werkplekken te vieren die erin uitblinken geweldige werkgevers te zijn.

Kom meer te weten over de certificering