Subscribe for a free infosession and find out how to become a Great Place to Work®!
MENU

Ondersteuning

Wij staan jou bij om jouw werkplek met waardevolle begeleiding en advies om te vormen en om je wegwijs te maken op jouw Great Journey. We bieden ook consultancydiensten vóór en na het onderzoek zodat jij koers kunt zetten naar succes. Samen kiezen we welke stappen het beste afgestemd zijn op jouw unieke noden, om van jouw organisatie een Great Place To Work® te maken.

 

 

 

VisualGetSupport2

Wegwijs op jouw Great Journey

Je krijgt je eigen Customer Success Manager, een specifieke contactpersoon om jou alles uit ons partnerschap te helpen halen.

01

Voorbereiding van het onderzoek

Tijdens het opstartproces focussen we op jouw doelstellingen, bedrijfsstructuur en tijdschema. Al die waardevolle input gebruiken we om tijdens het hele traject de best mogelijke ondersteuning te bieden. Je mag op ons rekenen voor advies, ondersteuning en tips & tricks die jouw transformatie in beweging zullen zetten.

02

Analyse

Haal meer uit je data! We maken jou wegwijs in de resultatenmodule van Emprising om er inzichten uit te halen die aanzetten tot actie.

03

Volgende stappen

Krijg de ondersteuning die je nodig hebt om een plek op onze lijst met Best Workplaces te veroveren. Door regelmatig te informeren hoe het loopt en met communicatietools en actieplannen helpen we gecertificeerde bedrijven om hun volledige potentieel waar te maken.

Onze consultancydiensten

Wil je een versnelling hoger schakelen met jouw traject om een Great Place To Work te worden? Met ondersteuning binnen jouw onderneming helpen we jouw organisatie in elke stap om je medewerkerservaring te begrijpen en te transformeren.

Informatieve presentatie voor belanghebbenden

Tijdens een presentatie van 1 uur informeren we belanghebbenden bij het onderzoek (bv. sociale partners, werknemers, managers …) over het Great Place to Work®-instituut, onze filosofie, manier van werken en processen. We geven inzichten in de voordelen van een Great Workplace en benadrukken het belang van gedeelde verantwoordelijkheid.

Doelgroep Hoger management, middenkader, werknemers, hr-teams, sociale partners ...
Format online / fysieke setting
Duur 1u - 1u30

 

Ambassadeursworkshop

Onze ambassadeursworkshop focust op verantwoordelijkheid opnemen om een betere werkplek te creëren. Het doel van deze workshop van een halve dag is een selecte groep medewerkers inspireren die zullen doorgroeien tot Great Place to Work-ambassadeurs. We maken hen bewust van het feit dat een Great Place to Work worden een gedeelde verantwoordelijkheid is, waarbij ieder individu een impact kan hebben. We zorgen ervoor dat de ambassadeurs ons model en de bijhorende concepten begrijpen en dagen hen uit om na te denken over wat zij kunnen doen om het verhaal van Great Place to Work intern te promoten.

Doelgroep Medewerkers die zullen doorgroeien tot Great Place to Work-ambassadeurs
Format fysieke setting
Duur 1/2 dag

 

Workshop rond engagement

Het doel van deze workshop van een halve dag is het hogere management informeren over de filosofie en de manier van werken van Great Place to Work. We laten hen inzien hoe belangrijk vertrouwen opbouwen is en welke voordelen dat inhoudt voor jouw organisatie. We bespreken waar we met het onderzoek naartoe willen en hebben het over hoe het verhaal van Great Place to Work past binnen de doelstellingen van de organisatie. Het is de bedoeling dat er een interactieve sfeer tot stand komt door de managers te laten deelnemen aan verschillende oefeningen, besprekingen, brainstormsessies …

Doelgroep Hoger management
Format fysieke setting
Duur 1/2 dag

 

Interpretatie van de resultaten

Tijdens een online dialoog van 1 uur tonen wij de hr-teams en het hogere management hoe ze de onderzoeksresultaten op basis van onze analyse van de output kunnen interpreteren. Je krijgt van ons een gedetailleerd verslag van de unieke troeven en de leerkansen van jouw onderneming. Daarvoor gebruiken we ons interactieve platform Emprising. We nemen de tijd om de belangrijkste krijtlijnen van het follow-up proces uit te tekenen en plannen wat tijd in om specifieke vragen te beantwoorden.

Doelgroep HR-teams, Great Place to Work Project Manager, Hoger management
Format online
Duur 1u - 1u30

 

Voorstelling van de resultaten

Zodra de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, geven we een presentatie over de resultaten om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de organisatie op dezelfde lijn zit en de resultaten op dezelfde manier interpreteert. Die presentatie is mogelijk voor verschillende soorten publiek, zoals het team van het senior management, het middenkader, medewerkers … We bieden inzichten in de sterke en zwakke punten van de organisatie en bepalen prioriteiten waaraan gewerkt kan worden. We zorgen er altijd voor de manier van communiceren aan te passen aan de doelgroep.

Doelgroep Hoger management, mid-level management, medewerkers, HR-teams, partners...
Format online/fysieke setting
Duur 1u - 1u30

 

Focusgroepen

Focusgroepen kunnen je grondiger inzicht in je resultaten opleveren. Tijdens een workshop van een halve dag creëren we een open, vertrouwelijke omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om problemen te bespreken die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Het resultaat kan een kwalitatieve bijdrage leveren om acties op te zetten.

Doelgroep Medewerkers, Great Place To Work Ambassadeurs
Format fysieke setting
Duur 1/2 dag

 

Actieplan workshop

Het doel van deze workshop van een halve dag is de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd omzetten in werkbare plannen met duidelijke doelen, deadlines en verantwoordelijkheden. We brengen een open omgeving tot stand waarin we medewerkers aanmoedigen om potentiële actiepunten te creëren. Deze interactieve workshop helpt managers en werknemers om aan een Great Workplace-cultuur te bouwen, of die in stand te houden.

Doelgroep Medewerkers, Great Place To Work Ambassadeurs
Format fysieke setting
Duur 1/2 dag - volledige dag